Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Методологии за управление на проекти
Официален сайт: rammsoft.com/bg
Дата на провеждане: 10.04.2012г. 13:30ч.
Адрес на събитието: гр, София, ул. "Княз Борис I", 73


Семинарът запознава участниците с основните подходи в управлението на един проект, разглеждайки някои от най-популярните съвременни методологии за управление на проекти, като акцентира върху областите, в които са прилагани най-успешно и анализира техните силни и слаби страни.

Семинарът разглежда както класическите методологии на PMI и PRINCE2, така и Agile методологии като XP и Scrum. Основната теза на семинара е, че различните методологии дават различни резултат в зависимост от типа и структурата на организацията, която ги прилага, типа на проекта и целите, които са поставени пред него, както и от зрелостта и умението за сработване на участниците в проектния екип. 


Семинарът се състои от 4 лекции, които покриват следните теми:

1. Класически методологии – PMBOK на PMI
  • Жизнен цикъл на продукта и процес на управление на проекта
  • Етапи на проекта и групи процеси
  • Области на знание
  • Важни артефакти и документи по време на проекта

2. PRINCE2 – качество и контрол

  • Основни принципи на PRINCE2 – продуктов подход
  • Компоненти, процеси и техники
  • Организация, планиране и контрол
3. Гъвкави (Agile) методологии
  • Алтернатива на класическия подход
  • The Agile Manifesto – основни принципи и ценности
  • 12-те ключови практики на Extreme programming
  • Scrum – един бързо налагащ се подход
  • Lean и Kanban – новите надежди, заимствани от производството

4. Сравнение и анализ на различните подходи

Участниците в семинара получават сертификат, удостоверяващ, че са получили формално обучение по управление на проекти, а в допълнение предлагаме и специална бонус оферта: при закупуване на VIP билет, получавате Ръководството PMBOK Guide - най-важният наръчник на PMI за управление на проекти - в издание на български език и на невероятно изгодна цена!
 
Вижте повече информация за семинара на неговата официална страница от сайта на RammSoft.
Покани приятели!
Коментари

Карта с адреса на провеждане

Събитието в социалните мрежи