Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Обучение по Ефективна комуникация
Официален сайт: www.obuchenia.eu
Дата на провеждане: 17.11.2011г. 10:00ч.
Адрес на събитието: Hotel Silver House

Уважаеми Дами и Господа,

Комуникацията е процес, който има собствени закони и формула. Представямe Ви Коучинг сесия по Ефективна Комуникация. Коучинг сесиите представляват процес, в който обучаващият се прави практически упражнения (drills) в последователна степен на трудност. Той преминава различни стъпки и овладява уменията, заложени в съответната стъпка. При последната степен обучаващият се научава как да владее комуникацията, да се справя с разнообразните възражения на събеседника си и да довежда комуникационния цикъл до благоприятен край и желан ефект, да упражнява контрол върху работни цикли и хора.

Крайната цел:

1. Вие да сте в състояние да конфронтирате и контролирате всякакъв тип комуникация;

2. Постигнато по-високо оперативно ниво;

3. По-добър контрол върху комуникацията с хората около Вас;

4. Повишена стабилност в трудна и натоварена обстановка;

5. По-добро разбиране на Вашите идеи, задачи, заповеди и съвети от страна на хората и постигане на умение как хората да бъдат по-заинтригувани от тях;

6. Подобрено умение за неутрализиране на негативната комуникация и негативните емоции и способност човек да не е ефект от тях;

7. Запазване на добро психическо състояние дори след дълга работа с различни типове трудни хора и в критични ситуации.

Програма за коучинг сесията:

Фаза 1 – „Присъствие в настоящето (Кон-фронтиране) със затворени очи”. Ако човек не се научи просто да Присъства в началото на КАКВАТО и да е комуникация, той няма да може правилно да я започне.

Фаза 2 – „Присъствие в настоящето (Кон-фронтиране) с отворени очи” – Изгражда се способност на комуникиращия да се чувства комфортно пред лицето на който и да е събеседник – Липсата на умение за истинско конфронтиране е бариера за всяко общуване и ОСОБЕНО при негативното общуване.

Фаза 3 – „Преследване на бика” – Постигане на умение да се седи пред някого, без да се реагира на каквото и другата страна да прави или казва – позитивно или негативно.

Фаза 4 – „Довеждане на съобщение до другия” – Придобиване на умение да се отправя съобщение до слушателя и той да го разбере.

Фаза 5 – „Потвърждение” – Придобиване на умение за даване на пълно и завършено потвърждение, за да може другата страна да се почувства удовлетворена от факта, че е получила и разбрала съобщението и че няма нужда да го повтаря.

Фаза 6 – „Полу-повърждение” – Придобиване на умение да се насърчава някого да продължи да говори.

Фаза 7 – „Получаване отговор на въпрос” – Придобиване на умение за получаване на ясен и точен отговор на въпрос.

Фаза 8 – „Справяне с оригинации” – Изграждане на умение за справяне с възражения, коментари, критики, проблемни ситуации и продължаване на разговора до желания край.

Oт Фаза 3 до края обучаващите се използват примери и ситуации от професионалния си живот, а партньора в упражненията се справя с тези ситуации от гледна точка на новите знания и умения, които е получил.

Обучител: Моник де Турк- специалист в сферата на мотивацията и комуникацията от повече от 28 години в цяла Европа.

Обучението ще се проведе на английски език с превод на български.

*Предоставените данни са от Л. Рон Хъбард и неговата Мениджмънт система

Цена: 360 лв. без ддс. Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, кафе-паузи и обяд.
-10% отстъпка от сумата за втори и трети участник;

-20% отстъпка от сумата за 4-я и всеки следващ участник от една компания.


За повече информация и записване: телефон (02) 962 3984 или на и-мейл ivannedialkoff@ideas-freeboss.com.   

Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари