Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Нови възможности за МСП по ОПИК 2014-2020
Дата на провеждане: 26.06.2014г. 13:30ч.
Адрес на събитието: Световен търговски център София (Интерпред)

Новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще предостави на МСП финансова помощ за иновации, технологична модернизация, системи за управление, промотиране на продукти и услуги и други.

Очаква се ОПИК да бъде програмата с най-големи реални ползи за МСП и с най-голяма конкуренция между кандидатите. Опитът за периода 2007-2013 показва, че голяма част от подадените проекти не получават финансиране. Например, при последната процедура за технологична модернизация са подадени повече от 1100 проекта при наличен бюджет за едва около 120.

Ето защо е важно проектите, които се представят за оценка, да са изготвени по начин, който им дава възможно най-големи шансове за одобрение. За да има практическа полза за участниците, семинарът е фокусиран върху възможностите за технологична модернизация и ще даде конкретни примери и предложения, с които предприятията да направят своя проект по-конкурентен.

Програмата на семинара включва следните теми:

1. Представяне на възможностите за безвъзмездно финансиране на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020
2. Представяне на основни изисквания към проектите и на критериите за оценка по процедурите за технологична модернизация
3. Как показателите на фирмата за минали години влияят върху шансовете за успех
4. Как да избегнем неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания
5. Как да избегнем неодобрение заради ниско качество на проекта

Участници:

Семинарът е отворен за участие САМО за представители на микро1, малки и средни предприятия, които имат поне 2 приключени финансови години и са от следните сектори според КИД 2008:

- Сектор С „Преработваща промишленост“ (с изключение на С10.1-10.6, 10.81, 10.83, 10.9 и 11.01-11.06);
- Сектор J „Информация и творчески продукти; далекосъобщения”;
- Предприятия с код от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. Участието става след попълване на заявка и потвърдена регистрация от страна на организаторите.

Покани приятели!
Коментари