Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Управление на доставчици и подизпълнители
Дата на провеждане: 16.05.2014г. 09:00ч.
Адрес на събитието: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

ЦЕЛИ НА КУРСА

Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания за управление на доставчиците, така че да се подсигури непрекъсваем процес на работа с високо качество на възможно най-добри цени.

След успешното завършване на този курс, обучаваните трябва да са в състояние да:

1. Идентифицират потенциално опасни за бизнеса ситуации, породени от ненадеждни или единствени доставчици и подизпълнители
2. Създават процедури за работа с доставчици
3. Създават собствени критерии за избор на доставчици според спецификите на индустрията
4. Оценяват адекватно доставчиците и да изискват подобрения на стоките и услугите
5. Контролират изпълнението на доставчиците, подизпълнителите и собствените служители
6. Познават симптоми на некоректно поведение от страна на служителите си

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ
1. Необходимост от покупка
• Структуриране на подхода
• Оценка на текущата ситуация и идентифициране на проблемни зони
• Информационна обезпеченост
• Критерии за гладък процес на доставки и работа

2. Провеждане на конкурс
• Критерии за избор на доставчици и подизпълнители
• Подбор
• Единствен доставчик и подизпълнител
• 3 казуса

3. Работа с доставчици
• Преговори, анализи
• Комуникация
• Казус
• Подписване на договори.

ДЕН ВТОРИ
4. Снабдяване
• Изпълнение на договорите
• Поръчки
• Извънредни покупки
• Казус

5. Оценка на доставчиците

6. KPI

7. Контрол
• На доставчиците и подизпълнителите
• На служителите.
• На документация.
• Поведение на висшия мениджмънт
• 3 казуса

Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари