Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Управление на конфликти на интереси при доставки
Дата на провеждане: 15.05.2014г. 00:00ч.
Адрес на събитието: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

ЦЕЛИ НА КУРСА

Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания за разпознаване на потенциални конфликти на интереси и механизмите за преодоляването им.

След успешното завършване на този курс, обучаваните трябва да са в състояние да:

1. Идентифицират потенциално опасни за бизнеса ситуации
2. Създават процедури за избягване на конфликти на интереси
3. Оценяват адекватно ситуации и поведение
4. Контролират служители и документи
5. Познават симптоми на некоректно поведение от страна на служителите си

УЧЕБНА ПРОГРАМА

1. Цели пред мениджмънта

2. Предпоставки за възникване на конфликт на интереси и корупционна схема
• Човешката природа
• 3 казуса
• Вътрешни и външни фактори
• Преодоляване на бариерите
• Казус
• Процедурите
• Недоволен служител
• Ангажираност и отговорности

3. Симптоматика
• Слуховете на пазара
• Превземане на фирмата отвътре
• 2 казуса
• Поведение
• Статус на служителите
• Манталитет

4. Превантивни мерки
• Как се справят големите фирми
• Процедури
• Ефектът на Капката
• Контрол
• Поведение на висшия мениджмънт

5. Ако все пак се случи
• Реакции и поведения
• 2 казуса

Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари