Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Съвременни компетенции за управление на проекти
Официален сайт: www.projecta.bg/lang_bg/

Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

- Елементи на техническа компетентност (20)
- Елементи на поведенческа компетентност (15)
- Елементи на контекстна компетентност (11)

Всеки урок за отделен елемент на компетентност съдържа резюме, презентация и тестови въпроси. Курсът разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти. Основните термини са дадени както на български, така и на английски език. Обучението е насочено към значително разширяване на проектната култура и познанията за управление на проекти.

Важна особеност на обучението (което го отличава от другите обучения по управление на проекти) е, че запознава със съвременните компетенции, необходими за успешно управление на проекти.

Обучението се извършва онлайн през интернет - по всяко време и от всяко място! Не са необходими никакви специални технически средства. Курсът съответства на 5-дневно присъствено обучение, с продължителност 40 учебни часа.

Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари