Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Подготвителен курс за сертифициране по IPMA
Официален сайт: www.projecta.bg/lang_bg/

Цели на обучението:

 • Да се подготвят участниците за полагане на изпит за получаване на международно признат сертификат по управление на проекти за ниво C или D на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).
 • Да се запознаят участниците с широк кръг умения и компетенции, необходими при управлението на проекти.

  Участници:
 • мениджъри
 • ръководители на проекти
 • членове на екипи
 • консултанти и експерти, които желаят да получат сертификат за Ниво C или ниво D на IPMA
 • специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти

  Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

  - Елементи на техническа компетентност (20)
  - Елементи на поведенческа компетентност (15)
  - Елементи на контекстна компетентност (11)

  Всеки урок за отделен елемент на компетентност съдържа резюме, презентация и тестови въпроси. Курсът разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти. Основните термини са дадени както на български, така и на английски език.

  Обучението се извършва онлайн през интернет - по всяко време и от всяко място! Не са необходими никакви специални технически средства. Курсът съответства на 5-дневно присъствено обучение, с продължителност 40 учебни часа, като работата по упражненията изисква допълнително време.
Покани приятели!
Коментари