Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Управление на проекти - Preparation for Succes
Официален сайт: projecta.bg
Дата на провеждане: 24.06.2013г. 09:00ч.
Адрес на събитието: Интерпред СТЦ София

 

За деветдесети път организираме най-популярния семинар по управление на проекти в България – вече с обновена по-подробна програма!

Управление на проекти - Preparation for Success по лиценз на TenStep Inc., САЩ
По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

TenStep е водеща фирма в областта на обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда за 2005 г. на Института за управление на проекти (Project Management Institute) - САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват качеството на проекта

  Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

  Съдържание
  ПЪРВИ ДЕН
  Предварителна оценка
  Основни концепции в управлението на проекти
  • Характеристики на проекта
  • Основни роли в проекта
  • Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
  • Защо да използваме методология за управление на проекти
  • Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
  • Големи проекти и програми
  • Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
  • Основни елементи и процеси на управлението на проекти
  Дефиниране на работата
  • Компоненти на дефинирането на проект
  • Обхват
  • Оценки на високо равнище
  • Допускания и рискове
  • Упражнение: Допускания или рискове
  • Подход на проекта
  • Организация на проекта
  • Упражнение: типични роли в проекта
  • Дефиниция на проекта (проектен документ)
  • Казус 2: Дефиниране на проект
  Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)
  • Преглед на изходната информация
  • Създаване на Структура на работата
  • Казус 3: Изготвяне на Структура на работата
  • Оценка на усилията (обема на работата)
  • Казус 4: Оценка
  • Изготвяне на мрежови график
  • Определяне на ресурси
  • Оценка на продължителността и разходите
  • „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

  ВТОРИ ДЕН
  • Управление на работния план
  • Общи процеси
  • Сигнали за проблеми с продължителността
  • Да върнем проекта обратно в график
  • Сигнали за проблеми с бюджета
  • Да върнем проекта в рамките на бюджета
  • Сигнали за проблеми с човекодните
  • Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
  • Казус 5: Проблеми с графика и бюджета
  Управление на проблемите
  • Техники за анализ на проблемите
  • Варианти за решаване на проблемите
  • Форма за поставяне на проблеми
  • Регистър на проблемите
  Управление на риска
  • Характеристики на риска
  • Идентифициране на рисковете
  • Количествен и качествен анализ на рисковете
  • Реагиране на рисковете
  • Контрол на риска
  • Инструменти за управление на рисковете
  • Упражнение – идентифициране на рискове
  • Казус 6: План за управление на риска
  Оценка в края на семинара

  Семинарът включва упражнения и работа по казус от 6 части, който се разработва в процеса на обучението.

  Продължителност: два дни, от 9:00 до 17:00 ч.

  Такса за участие: 480 лв. (без ДДС)
  Такса за участие при регистрация до 29.05.2013: 380 лв. (без ДДС)

  В цената са включени учебни материали, форми за управление на проекти, обяди, кафе-паузи, сертификат.
Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари

Карта с адреса на провеждане