Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Презентация макроикономика БВП

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Слайд 1

Макроикономика: предмет и метод на изследване. БВП.

Измерване на националното производство, Националния доход и Ценовото равнище

Слайд 2

Основни икономически школи
Меркантелисти (16-17 век)  Физиократи (18 век): Ф. Кене  Класическа школа (средата на 18 век): Смит, Рикардо, Маркс, Д. Хюм  Кейнсианска школа  Неокенсианство, неокласическа, моненатирзъм

Слайд 3

Необходимост от измерване на макроикономическо равнище

Състояние на икономиката  Сравнителен анализ с минали периоди  Формулиране на икономическа политика

Слайд 4

Брутен вътрешен продукт БВП

БВП: Общата пазарна стойност на всички произведени в националната икономика крайни стоки и услуги за период от една календарна година.

Слайд 5

БВП
Парично измерение  Физическо измерение  Изключва се повторното броене


Краен продукт  Междинен продукт
Добавена стойност

Слайд 6

БВП


Изключва непроизводствени транзакции


Финансови транзакции
Публични трансферни плащания  Частни трансферни плащания  Транзакции на капиталовия пазар
Продaжба на стоки “втора употреба”

Слайд 7

БВП

Два подхода на измерване
Разходен подход  Доходен подход

Слайд 8

Разходен подход

Разходи за лично потребление (C)  Стоки за дълготрайна употреба  Стоки за еднократна употреба  Потребителски разходи за услуги

Слайд 9

БВП: Разходен подход
Общи частни вътрешни инвестиции ( Ig )

Машини, съоръжения, инструменти  Строителство  Промяна в инвентара  Неинвестиционни транзцакции  Общи : нетни инвестицииНетни частни вътрешни инвестиции

Слайд 10

БВП: Разходен подход
Правителствени покупки ( G ) Разходи за стоки и услуги  Разходи за “социален капитал”  Не включва правителствените трансферни плащания

Слайд 11

БВП: Разходен подход
Нетен износ ( Xn) Нетен износ (Xn) = Износ (X) – Внос (M)

Слайд 12

БВП: Разходен подходБВП (Y) = C + Ig + G + Xn

Слайд 13

БВП: Доходен подход
    

Трудови възнаграждения Ренти Лихви Предприемачески доход Фирмени печалби  Данък върху печалбата  Дивиденти  Неразпределена фирмена печалба

Слайд 14

БВП: доходен подход


ОТ Национален доход

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  22.11.2015 11:20 Видян:  1242

Свален:  6 Рейтинг:  4 от 1 глас

Категория:  Наука

Eтикети:  , , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

Евелин Петков