Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Калкулацията – счетоводствоза продукция

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Курсова работа
по Счетоводство и контрол

Тема: Калкулацията – способ на счетоводството за изчисляване стойността на произведената продукция

Страница 2

Съдържание
1.
ност и значение на процеса калкулиране- 1-3стр. Същ

2.
ност и видове калкулации.........................- 4-6стр.

Същ

Използвана литература

• “Управленско счетоводство” – доц.М.Павлова

Страница 3

• “Теория на счетоводството”- проф.М.Димитров и
доц.М.Павлова

1. Същност и значение на процеса калкулиране
Клакулирането стои в основата на всяка стопанска дейност. Значението на калкулирането като част от общия счетоводен процес е осъзнато и подчертано още в довоенната ни счетоводна наука, за която еидн от отличителните белези е разработването на теорията на калкулацията на себестойността. В световната счетоводна теория, както и в националната до средата на столетието, ясно се разграничават калкулативното счетоводство от систематичното и финансовото счетоводство. Калкулативното счетоводство от този период може да се нарече предшествник на съвременното управленско счетоводство. То е общата зона на финансовото и управленското счетоводство. Мястото на калкулативното счетоводство по отношение взаимовразката между финансовото и управленското счетоводство може да се представи така(фиг.5.1.):

Финансово счетоводств о

Калкулативно счетоводство

Управленск о счетоводсво

Страница 4

Фиг. 5.1. Мястото на калкулативното счетоводство по отношение финансовото и управленското счетоводство 1 Същността и значението на калкулирането са изследвни подробно в трудовете на изтукнатите булгарски учени Д.Добрев и Д.Йорданов. В най-широк смисъл калкулирането е процес на обхващане, измерване и дефиниране на разходите, възникнали в съответните подсистеми на предприятието(цехове, звена, отдели) и по отделни етапи на дейността. В по-тесен смисъл калкулирането на производствените разходи се разглежда като определена методика на обхващането, пресмятането и дефинирането на разходите с цел установяване себестойността на конкретен калкулационен

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  31.10.2015 16:48 Видян:  687

Свален:  8 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Бизнес

Eтикети:  , ,

Лиценз: