Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Изследователската работа на експерт счетоводителя

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Изготвил: Славчо Славчев Златков Специалност: “ Финансов контрол” Ф № 22116 гр. С О Ф И Я

1

Страница 2

РЕД /ТЕХНОЛОГИЯ/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ И ДМА 1.Постановка на въпроса Изследователската работа на експерт счетоводителя е съвкупност от различни способи, действия, подходи, присъщи на квалификацията му и насочени преди всичко и главно към изпълнение на поставената му от следователя, прокурора и съда задача. Начините на изследване и проверяване на счетоводните документи, регистри , книжа и записванията в тях в своята съвкупност характеризират технологията на съдебносчетоводната експертиза. Технологията се обуславя от: - характера на поставената за изследване задача; - характера на изследвания обект; - съществуващите в даден момент на развитие на счетоводната техника способи, средства и начини за събиране, систематизиране, обработка, преработка и предаване на счетоводната информация за нуждите на органите на управление, контрол и анализ; - съществуващите и разполагаемите от страна на експертсчетоводителя технически средства за из.следване и проверка на данните в счетоводните документи, регистри и книжа ; - съществуващата методология на отчитане на стопанските средства , източници на средства, процеси и стопанско-правни отношения; - степен на квалификация на експерт-счетоводителя в процеса на изпълнение на поставената му задача. Когато се разглежда въпроса за технологията на съдебносчетоводната експертиза , трябва да се има предвид, че тази технология не е еднаква при изследване на различните счетоводни и други обекти на експертизата: едни са способите, средствата, подходите и начините при изследване . на касовите операции, други - при операциите със стоково материалните ценности, трети – при финансовите резултати и т.н.
2

Страница 3

2. Технология на съдебно-счетоводната експертиза при касовите операции и касовата дисциплина. Вече се посочи, че технологията на съдебно-счетоводната експертиза се обуславя от поставената пред експертсчетоводителя задача, от характера

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  26.05.2015 21:24 Видян:  663

Свален:  0 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  ,

Лиценз: