Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Матура по математика (ДЗИ) 28.05.2013 г.

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 27.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1 Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбелязвайте в листа за отговори! 1. Кое е най-голямото от посочените числа?
1 А)   2
2

Б) 2

1 2

В)

1 2

Г) log 2

1 2

2. За a  2 стойността на израза А) 2 Б)  2

 a 5 . a6
a 4 . a3

е равна на: В)

2

Г) 2

3. Дефиниционното множество на израза А) x   ;0    0;7  В) x  7;   

x е: 7x
Б) x  (7; ) Г) x   ;7 

4. Множеството от решенията на неравенството А)  ; 2   4;    В)

2  1 е: х2

Б)  ; 2    4;    Г)

 2; 4

 2; 4

5. Ако log a 16  2, то числото a е равно на: А) 4 Б) 4 В) 8 Г) 16

6. Сборът от корените на уравнението А) –5 Б) 1

6  5x  x е равен на:
В) 5 Г) 6

7. Ако x1 и x2 са реалните корени на уравнението x2  6 x  7  0 , то стойността на израза
A x1 x  x1 x2  2 е равна на: 2 2

А) 10

Б) 8

В) 4

Г) 1 1

Страница 2

8. Числената стойност на израза cos335  sin 295  cos315 е: А)

2 2

Б) 

2 2

В) 2sin 25 

2 2

Г) 2 cos 25 

2 2

9. В трапецa ABCD  AB CD  О е пресечната точка на диагоналите. Ако AB  3CD и OC  3 cm, намерете дължината на диагонала АС. А) 6 cm В) 12 cm 10. В правоъгълния Б) 9 cm Г) 18 cm
ABC  ACB  90 петата на

D O

С

А

В

C

височината СН дели хипотенузата АВ на отсечки АН и ВН, като AH : BH  1: 4 . Котангенсът на В) 1 2
CAB е равен на:

A
А) 4 Б) 2 Г)

H

B

1 4

y –1 –4 4 x

11. Графиката на коя от функциите е изобразена на чертежа? А) f  x    x 2  3x  4 В) f  x    x2  3x  4 Б) f  x   x 2  3x  4 Г) f  x   x2  3x  4

12. За членовете на числовата редица с общ член an , n 

са в сила равенствата

a3  8 , a2  3a1 и a3  4a2 . Първият член на редицата е:
А)

1 6

Б)

2 3

В)

3 2

Г) 213
a1  a3  30

13. За геометричната прогресия a1 , a2 , a3 , ... е изпълнено

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Стоян Борджуков Добавил:  Стоян Борджуков

Дата:  01.06.2014 20:29 Видян:  1573

Свален:  29 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  , , , ,

Лиценз: