Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Матура по математика (ДЗИ) 23.05.2013 г.

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 23.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1 Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбелязвайте в листа за отговори! 1. Кой от изразите приема стойност, която е естествено число? А)

17 12  21 42

Б)

64 8

В)

75 3

Г) 

11 1  12 12

2. При x   y изразът

x y x y   2 е тъждествено равен на: x y x y
Б)

А)

4x 2 x2  y 2

4 y2 x2  y 2

В)

2  x2  y 2  x2  y 2

Г) 0

3. Всички допустими стойности на израза А) x   2; 4  Б) x   2; 4

1  x  2 са: 4 x
В) x   2; 4  Г) x   2; 4

4. Кое от посочените числа НЕ е решение на неравенството x2  2 x  3  0 ? А)  2 Б)

2

В) 3

Г) 

5. Ако log81 a   1 , то стойността на числото а е: 4 А) 14 81 Б) 1 3 В) 3 Г) 814

6. Решенията на системата уравнения А) 1;1 ,  2; 4  В)  1;3 ,  2;0  А) 2 x2  7 x  4  0 В) 2 x2  7 x  4  0

x y 2 2x2 6 y 8

са:

Б) 1;1 ,  2;0  Г)  1;3 ,  2; 4  Б) 2 x2  7 x  4  0 Г) 2 x2  7 x  4  0 1

7. Кое от квадратните уравнения има два реални положителни корена?

Страница 2

8. Отношението A) sin 30

sin 60 е равно на: sin 30
Б) cos30 В) tg 30 Г) cotg 30

9. Върху раменете на ъгъл O p q  са разположени точките
A , B , C и D , такива че AC ||BD , OC  6 cm, CD  10 cm и
OB  12 cm. Дължината на отсечката AB е равна на:

А) 4,5 cm В) 8 cm

Б) 7 ,5 cm Г) 8,5 cm
C

10. На чертежа е даден правоъгълният

ABC с катет
2 6

BC  2 6 cm и височина СН към хипотенузата АВ. Ако
AH  5 cm, то дължината на отсечката ВН е:
A
5

H

B

А) 2 cm В) 4,8 cm

Б) 3 cm Г) 8 cm

11. Дефиниционното множество на функцията, зададена с графиката си, е: А) x   1;1 В) x   2;  1  1; 2 Б) x   0;3 Г) x   ;  2    2;   

12. Общият член на числова редица е an А) –6 Б) –2

 1 2n1  2n  ,n n 1  2 
n 1

. Намерете a2014 .
Г) 6

В) 2

13. Числата 2, 6, 18, … , 1458 образуват крайна

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Стоян Борджуков Добавил:  Стоян Борджуков

Дата:  23.05.2014 22:01 Видян:  1906

Свален:  23 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  , , , ,

Лиценз: