Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Технически университет София 2010 г. примерен тест

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 2010 г ПЪРВА ЧАСТ

За всяка от следващите 20 задачи само един от предложените пет отговора е верен. За всеки верен отговор получавате по 1 точка. В останалите случаи не се дава и не се отнема точка.
1. Стойността на израза 5−2. ( 0, 01)
−1,5

е: г) 55 ; д) 60 .

a) 40 ;

б) 45 ;

в) 50 ;

2. Стойността на израза lg 3 8 − lg 2 − lg 60 е: a) 2 ;
б) 1 ; в) −2 ; г) −1 ; д) − 3 .

( )

3. Решенията на уравнението sin x + 3 cos x = 2 са π π π π a) + 2kπ ; б) + 2kπ ; в) + 2kπ ; г) + 2kπ ;
12 4 6 12

д)

π
3

+ 2kπ .

4. Ако x1 и x 2 са корените на уравнението (4m + 5) x 2 − 2(2m + 1) x + 1 = 0 , където  1 5 1  m ≠ − е реален параметър, то равенството lg +  = 1 е изпълнено за: x  4  1 x2  б) m = −1 ; в) m = 2 ; г) m = 0 ; д) m = 1 a) m = 3 ; 5. Корените на уравнението 8 8 a) 1 и ; б) ; 3 3
x 2 − x + 1 + 2 x = 3 са:

в) 1;

г) 0;

д) − 1 и 2.

6. За аритметична прогресия с общ член a n е известно, че a 2 + a5 = 6 , a3 + a 6 = 10 . Първият член на прогресията е равен на: б) − 2 ; в) 0; г) 2; д) 3. a) − 3 ; 7. В мебелен магазин предлагат 3 различни модела офисни бюра и 4 различни модела офисни столове. Броят на различните комплекти бюро и стол, които могат да се образуват, са : a) 12; б) 3; в) 4; г) 24; д) 6. 8. Стойността на производната на функцията f ( x) = x 2 + 1 при x = 1 е равна на: a)
2; 1 2 2
2 ; 2 2 ; 3

б)

;

в)

г)

д) 1.

Страница 2

9. Най-малкото цяло положително число, което е решение на неравенството
x − 2 −1 x2 + 1 a) − 1 ; ≤ 0 е:

б) 0;

в) 1;

г) 2;

д) 3.

10. За всеки ъгъл α равенството sin k α + cos k α = 1 е изпълнено при k равно на:

a) 1;

б) 2;

в) 0;

г)

1 ; 2

д) всяко x .

11. Растящата функция в отворения интервал ( 0, 1 ) е : a) f ( x) = (0,25) x ;
г) f ( x) = − x 2 − 4 x − 3 ; б) f ( x) = lg x ; д) f ( x) = cos x . в) f ( x) = x 2 − 4 x + 3 ;

12. Най-голямата стойност на функцията f ( x) = x 2 − x − 2 в

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Стоян Борджуков Добавил:  Стоян Борджуков

Дата:  04.04.2014 18:58 Видян:  1643

Свален:  33 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  , ,

Лиценз: