Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Пример за автобиография

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Europass автобиография
Лична информация
Собствено име(на) / Фамилия(и)
Адрес(и) Телефон(и) E-mail Националност Дата на раждане Пол

Иван Иванов Петров
Русе 7000, бул. Цар Освободител 23 +359 29123456 ivan.petrov@mail.bg българин 12 Април 1977 Мъж Мобилен +359 812345678

Предпочитана длъжност / Счетоводител Сфера на работа Професионален опит
Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа 01/03/2005 - 31/05/2007 Счетоводител отчитане и контрол в управлението на финансовите и нефинансовите предприятия Жити Ад - Русе Производство на нисковъглеродни стоманени телове, гвоздеи (строителни и специални), скрепителни елементи, мрежи

Образование и обучение
Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения 01 Октомври 1997 - 20 Юли 2004 Специалист "Счетоводство и контрол" - Счетоводни концепции и стандарти - Счетоводна политика - Съдебно-счетоводни експертизи - Корпоративно счетоводство - Одит на финансовите отчети - Банково посредничество - Сделки с ценни книжа и финансови инструменти - Счетоводен анализ СА “Д. А. Ценов”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици)
Страница 1 / 3 - Автобиография на Иванов Петров Иван

български
За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628

Страница 2

Чужд (и) език (езици) Самооценка
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане Свободно ниво B2 на владеене Четене

Говорене
Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Писане

английски

C1

Самостоятелно Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво C1 C1 C1 ниво на на владеене на владеене на владеене владеене

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Технически умения и компетенции Компютърни умения и компетенции Свидетелство за управление на МПС

Познания по финансов мениджмънт

Microsoft Office, интернет

В

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Karo Abramyan Добавил:  Karo Abramyan

Дата:  27.04.2011 10:29 Видян:  107423

Свален:  284 Рейтинг:  5 от 2 гласа

Категория:  Ноу-хау

Eтикети:  , , , , , ,

Лиценз: