Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Реинжинеринг на хотелиерския продукт

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

- Реинжинеринг на хотелиерския продукт -

ВЪВЕДЕНИЕ
Инвестиционните проекти представляват пазарно обосновани технико - икономически разработки за създаване на дълготрайни материални активи в средносрочен или дългосрочен план. Инвестиционният риск се определя от способността на фирмените ръководства да управляват обращаемостта на активите в продължение на определен период от време така, че да е възможно да се реализират достатъчни по обем парични потоци, които да обезпечават приходите, осигуряващи възвръщаемост на инвестиционните разходи и формиране на планираните печалби за инвеститорите. В настоящият проект са залегнали условията и специфичните изисквания при разработване и оценка на същите, предназначени за частично или пълно финансиране. Той е разработен в съответствие с обобщените принципи и критерии на кредитната политика на банковата ни система. Настоящият проект разглежда хотел " Глория Палас " и средствата необходими за създаването на кафе сладкарница " Зимна градина ".

-1-

Страница 2

- Реинжинеринг на хотелиерския продукт -

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Съдържанието на инвестиционния проект се обуславя от произхода и предназначението на инвестиционните средства. Когато инвестиционния проект разглежда разширение, модернизация или създаване на нов вид услуга, свързани със строителство и доставка на технологично оборудване, а произхода на инвестиционните средства е основно кредитен, то проекта трябва да съдържа следните раздели: 1. Информационен 2. Текущо финансово състояние 3. Технико - икономически 4. Методи за прогнозиране 5. Анализ на прогнозните показатели 6. Анюитетен метод за оценка на инвестицията 7. Кредитен риск. Анализ Инвестиционният проект се разработва относно създаване на кафе - сладкарница " Зимна градина " в хотел " Глория Палас ".

-2-

Страница 3

- Реинжинеринг на хотелиерския продукт -

1. Раздел информационен
Разделът разглежда и дава информация за фирмената регистрация, правния статут, предмета на дейност, инфраструктура, управление,

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  25.10.2012 13:22 Видян:  1888

Свален:  14 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Туризъм

Eтикети:  , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

Анита Иванова