Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен трудов договор с непълнолетен работник

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Трудов договор с непълнолетен Трудов договор № . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . .
Днес . . . . . . . . . 20. . . . г. в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . на основание чл. . . . . . от Кодекса на труда, се сключи настоящият трудов договор между: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." (фирма, предприятие), представлявана от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., наричан в този договор РАБОТОДАТЕЛ и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена), наричан в този договор СЛУЖИТЕЛ (РАБОТНИК), адрес: гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ул. (ж. к.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , бл. . . . . . . , вх. . . . . . . , ап. . . . . . . , ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., училище ..................................

I. Предмет и срок на договора
1. Работодателят възлага, а служителят (работникът) приема да заема длъжността . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., която включва отговорностите, изброени в приложената длъжностна характеристика, с която служителят (работникът) предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея и да изпълнява възложените му задачи съгласно бизнес-плана на Компанията. 2. Мястото на работа е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (адрес) 3. Работното време е от . . . . . . ч. до . . . . . . ч. (седемчасов или по-малък) работен ден. 4. Договорът се сключва за неопределено време (за срок от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., смятано от датата на постъпване на работа). 5. Страните се договарят за изпитателен срок, възлизащ на 6 (шест) месеца, смятано от датата на

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  25.10.2012 13:16 Видян:  2119

Свален:  14 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Бизнес

Eтикети:  , , ,

Лиценз: