Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерна Молба-декларация за детски надбавки

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

1

ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГРАД………………………………………………………… МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

От…………………………………………………………………………….,
(Име, презиме, фамилия)

ЕГН………………….,

Постоянен адрес: гр. (с.)……………………….., Общ.…………………, Обл…………………., Ж.к………………………………………………., Бул./ул……………………………….., №…..., Бл……..., Вх……..., Ет……..., Ап…….., Тел…………………… Лична карта №………………., Издадена на …………………., От МВР гр…………………… Гражданство: ………………………... Осигурен………………………………………… ДА / НЕ Пенсионер……………………………………….. ДА / НЕ Самоосигуряващ се……………………………... ДА / НЕ Неосигурен……………………………………… ДА / НЕ Учащ се редовна форма на обучение………….. ДА / НЕ ДА / НЕ - във ВУЗ ДА / НЕ - в колеж ДА / НЕ - в средно учебно заведение Семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето……………………………….. ДА / НЕ ДЕКЛАРИРАМ: 1. Семейно положение:……………………………………………. 2. Съпруг (а)……………………………………………………………….,
(Име, презиме, фамилия)

ЕГН………………….,

Постоянен адрес: гр. (с.)……………………….., Общ.…………………, Обл…………………., Ж.к………………………………………………., Бул./ул……………………………….., №…..., Бл……..., Вх……..., Ет……..., Ап…….., Тел…………………… Лична карта №………………., Издадена на …………………., От МВР гр…………………… Гражданство: ………………………... Осигурен………………………………………… ДА / НЕ Пенсионер……………………………………….. ДА / НЕ Самоосигуряващ се……………………………... ДА / НЕ Неосигурен……………………………………… ДА / НЕ Учащ се редовна форма на обучение………….. ДА / НЕ Семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето……………………………….. ДА / НЕ 3. Деца, отглеждани в семейството: № Име, презиме, фамилия ЕГН УдостовеРение за раждане № / дата Гражданство Учебна Заетост (ДА / НЕ)

1

Страница 2

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. Имам /нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка. 5. Детето/децата ми …………………………………………………………………………………. ………………………………………

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  25.10.2012 13:13 Видян:  25059

Свален:  114 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  За деца

Eтикети:  , , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

lnceluis ken
dianaburdette Holland
Гюлизар Аптула
нина вълчева
Пенка АРГИЛОВА
Nikolai Vasilev
деси петрова