Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен договор предоставяне на социални услуги

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ № Днес,.................................. в гр. ………….. между “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” /ЦСРИ/ на деца, /пълното наименование на социалната услуга в общността / представляван от: ……………………………………………………………………………. / трите имена на Ръководителя на доставчика на социалната услуга / наричан накратко ДОСТАВЧИК, от една страна и представител на потребителя................................................................................................. / родител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки; приемно семейство или друг законен представител на потребителя на социалната услуга /

с постоянен адрес гр./с ........................................., кв./ ул.№................................................. .................................................................................................................................................... ЕГН............................................., ЛК №..............................,издадена на ............................... от.........................................................., тел:............................................................................., и .................................................................................................................................. / име, презиме и фамилия на потребителя на СУ /
наричан накратко ПОТРЕБИТЕЛ от друга страна, се споразумяха за следното: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото да ползва следните социални услуги /СУ/: • Информиране, консултиране, посредничество пред трети лица. • Социално консултиране. • Работа с логопед. • Обучения за създаване на умения за независим живот. • Образователно и професионално обучение и ориентиране. • Обучения в мобилност. • Ранна терапевтична интервенция, спортно – оздравителни и рехабилитационни дейности. • Психологическо консултиране и терапия. • Арттерапия и трудотерапия. • Гражданско

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  11.10.2012 11:29 Видян:  4263

Свален:  42 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Бизнес

Eтикети:  , , , , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

Velichko Jordanov