Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен договор за покупко продажба на МПС

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Днес на ………..2011 г. в гр…………………. между подписаните: 1. ………………………., ЕГН ……………, притежаващ лична карта № ……………….., издадена на …………………….. г. от МВР-София, с местожителство и постоянен адрес: ……………………………………, наричан по-долу ПРОДАВАЧ 2. ………………………………., ЕГН ……………….., притежаващ лична карта № …………….., издадена на ……………………. г. от МВР-София, с местожителство и постоянен адрес: ………………………………………………, наричан по-долу КУПУВАЧ Се сключи настоящият договор за покупко-продажба на МПС както следва: 1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния свой собствен лек автомобил, а именно марка ……………, модел ………………., цвят ……………., идентификационен номер ………………, номер на двигателя ………………., за сумата от …………. (…………………..) лева, която сума ПРОДАВАЧЪТ е получил напълно и в брой от КУПУВАЧА. 2. КУПУВАЧЪТ заявява, че е съгласен и купува описания в п.1 лек автомобил при условията, посочени в този договор за сумата от ………….. (………………..) лева, която сума е изплатил напълно и в брой на ПРОДАВАЧА.. 3. Автомобилът се продава в пълна изправност. За явилите се след изпробването дефекти ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност. 4. Всички разноски по продажбата на описания в пункт 1 автомобил се поемат от КУПУВАЧА. 5. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на гореописания автомобил и спрямо него няма предявени претенции от страна на трети лица относно собствеността на автомобила. Настоящият договор се сключи в един екземпляр с нотариално заверени подписи на страните. При удостоверяване на подписите се представиха следните документи: 1.Свидетелство за регистрация на МПС N ………………… г.; 2. Застрахователна полица „Гражданска отговорност” № ………………….. г., валидна до ………………….. г.- ЗК „……………”; 3. Квитанция за платен пътен данък № …………………; 4.Квитанция за платен данък МПС с. …………………… г. ПАМДТ - …………...; 5.Удостоверение за застрахователна стойност № ………………….. – ЗК „Лев Инс”; 6.Декларация по чл.264, ал.2 от ДПК; 7. Декларация по чл.25, ал. 7 от ЗННД; 8. Квитанция за платена държавна

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  24.08.2012 09:27 Видян:  10258

Свален:  46 Рейтинг:  5 от 1 глас

Категория:  Бизнес

Eтикети:  , , , , , ,

Лиценз: