Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерно заявление за регистрация на полезен модел

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Попълва се от Патентното ведомство

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б София 1040 Тел. 9701 ххх, Факс 87 35 258 БНБ-ЦУ в лева IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01 BIC BNBGBGSD

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ 1. Наименование на полезния модел      

2. Заявител / Заявители:
Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ: Адрес,пощ.код:                                    
Държава: (по гражданство/ постоянен адрес/ седалище)

Код на страната: Телефон:             е - поща:

Заявителят е и изобретател
Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ: Адрес,пощ.код:                   (75) Заявителят е и изобретател Останалите заявители, ако има такива, са посочени на допълнителни листа     броя.
Държава: (по гражданство/ постоянен адрес/ седалище)

Код на страната: Телефон:             е - поща

Образец ПМ/01/в.02/2010

1 стр.

Страница 2

3.

Представителство Представител по ИС Патентен специалист
№ на вписване в регистъра:       № и дата на трудовия договор:

Име, презиме, фамилия и адрес:

                          

Телефон:       е - поща:

4.

Адрес за кореспонденция:

Телефон:

е –поща:      
     

5. Заявката е разделена
от заявка заяв. №       дата на подаване:                

6. Данни за международно подаване:
№ на заявката PCT/       с дата на международно подаване:    

       

7. Декларация за приоритет
Номер на приоритетната заявка Дата на приоритета Страна на приоритета (код)

                             

                                         

                                         

8. Полезният модел е разкрит от заявителя или неговия праводател съгласно чл. 73б, ал. 1, т. 1 от ЗПРПМ, на дата :   чрез:           9. Изобретателят/Съизобретателят не е/не са заявител/заявители. В този случай заявителят/заявителите попълва/т декларация за действителните изобретатели.

Образец ПМ/01/в.02/2010

2 стр.

Страница 3

10. Полезният модел съдържа класифицирана

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  14.05.2012 12:24 Видян:  2193

Свален:  1 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Други

Eтикети:  , , ,

Лиценз: