Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Длъжностна характеристика на контрольор по качеств

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността КОНТРОЛЬОР,КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ Клас по НКПД:техници и други приложни специалисти Код по НКПД:31523004 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Образование: Средно или средно специално . 2. Познания относно: -- работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти; -- специфичната за фирмата документация - начините за водене и съхранение, 3. Да има познания за: -- външни нормативните актове и документи ,касаещи дейността на дружеството, -- вътрешните правилници и инструкции, ИСУ за управление на качеството и безопастността на продуктите , -- да прилага нейните процедури и изисквания в осъществяваната дейност; 4. Професионален опит:Не по-малко от една година стаж по специалността, а при липса – договор със срок на изпитване. 5. Лични качества:Отговорност, комуникативност, инициативност, оперативност, умения за работа в екип и самостоятелно. II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали и опаковки закупувани от дружеството. 2. В процеса на производство осъществява изходящ контрол, като изготвя и подписва нужната документация, съпътстваща готовия продукт. 3. Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи във връзка с провежданите вътрешни одити, 4. Контролира за правилното съставяне и състояние на записите. 5. Преглежда оферти от доставчеце и подготвя документи за закупуване на технически и срадства за измерване, чието решение се взема от управителя. 6. Събира и обработва обратната информация за удовлетвореността на клиента, чрез анкетни карти.Събраната информация обобщава и изготвя доклад до управителя. 7. Следи за поява на рекламации в производството,както и за предприетите спрямо тях корегиращи и превантивни действия. 8. Докладва пред ръководството за предприемане действия за предотвратяване появата на несъответствия по отношение на стоки, продукция и прерсонал. 9. Спазва правилника за вътрешния трудов ред.

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  14.05.2012 12:01 Видян:  7526

Свален:  25 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Други

Eтикети:  , , ,

Лиценз: