Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Молба-декларация отпускане целева помощ за ученик

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

Приложение №6 към т.6 ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГРАД..........................

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ От …………………………………………………………………………….., ЕГН ………………………., (Име, презиме, фамилия) Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………. Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… Гражданство: …………………………… Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ Учащ се редовна форма на обучение.........................................ДА/НЕ - във ВУЗ............................................................................ДА/НЕ - в колеж ............................................................................ДА/НЕ - в средно учебно заведение..............................................ДА/НЕ Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.....................………………………………ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. 2. Семейно положение: …………………………………………… Съпруг(а): ……...………………………………………………………….., ЕГН ………………………., (Име, презиме, фамилия) Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………. Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… Гражданство: ………………………….. Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ Самоосигуряващ се

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  10.05.2012 14:46 Видян:  4249

Свален:  8 Рейтинг:  5 от 1 глас

Категория:  За деца

Eтикети:  , , , , , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

нина вълчева