Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Заявление за възстановяване на здравните права

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

1

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ..................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ

Вх. № ........................ От.........................20......г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ............................................................................................................................................................... (име/наименование на задълженото лице) ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП ЕИК по БУЛСТАТ Адрес за кореспонденция Представлявано от .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че на ...............................................г. се завърнах в България. /ден,месец,година/ Прилагам един от следните документи:Копие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната;  Удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;  Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Забележка: приложеният документ се отбелязва Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Гр. .................................. ........................................ г. /дата/

............................. /подпис/

“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес:

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  19.04.2012 09:06 Видян:  2384

Свален:  0 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Други

Eтикети:  , , , ,

Лиценз: