Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Длъжностна характеристика на арматурист

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЪЖНОСТ АРМАТУРИСТ

Код по НКПД: 71232001

I. Длъжностни задължения

1. Характеристика на изпълняваната работа Монтаж на готово заготвена арматура. 2. Основни функции и задължения 2.1. Разчита монтажния арматурен план. Участва в пренасянето на готовата фасонирана арматура; 2.2. Участва в пренасянето на готовата фасонирана арматура; 2.3. Участва в стифирането и подреждането на арматурата; 2.4. Привързва прътите на кофража; 2.5. Завързва пръти и снажда стойки при отделни видове работи-греди, плочи, колони и др. Съгласно изискванията; 2.6. Огъва краищата на арматурата, изрязва, връзва и подготвя за бетониране. 3. Допълнителни функции и задължения В процеса на работа извършва земни и изкопни работи. 4. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Да познава и спазва: 4.1. Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строително-монтажни работи; 4.2. Правилника при безопасността на труда при товаро-разтоварните работи /Д-05001/; 4.3. Наредба №16 на МЗ и МТСП от 1999г.за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести; 4.4. Инструкциите по безопастността на труда при изпълнение на арматурните работи на строителния обект;

Страница 2

4.5. Инструкциите по безопастността на труда при работа с неподвижни и подвижни скелета и люлки; 4.6. Инструкциите по безопастността на труда при работа в изкопи; 4.7. Правилата за оказване на първа, долекарска помощ при увреждане здравето при работа /1994г./; 4.8. Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /2000г./ 5. Отговорности : Носи отговрност за : 5.1. Неизпълнение на производствените задачи в резултат на нарушаване трудовата и технологична дисциплина; 5.2. Качеството на извършваните арматурни работи; 5.3. Разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на суровини, материали, машини и енергия. 5.4. Неспазване на правилата за безопасност и здраве при работа и инструкциите за

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  18.04.2012 08:33 Видян:  2674

Свален:  3 Рейтинг:  5 от 1 глас

Категория:  Други

Eтикети:  , , , , , ,

Лиценз: