Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Тест по търговско право

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ТЕСТ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО 1. Търговец по смисъла на Търговския закон е: а/ лице, извършващо хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваното от него жилище; б/ физическото лице, занимаващо се със селскостопанска дейност; в/ всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговски сделки; г/ нито един от посочените отговори не е верен; 2. Търговският посредник е: а/ лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност; б/ търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки; в/ физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение; г/ изпълнителния директор в акционерно дружество; 3. Кои търговски дружества са персонални: а/ дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество; б/ командитното дружество с акции и акционерното дружество; в/ дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции; г/ събирателното дружество и командитното дружество; 4. От кой момент едно търговско дружество се смята за възникнало: а/ от деня на вписването му в търговския регистър; б/ от деня на подписване на учредителния акт; в/ от деня на внасяне на капитала по новооткрита набирателна сметка; г/ всички отговори са грешни; 5. Не е допустима смяна на седалище на европейско дружество, вписано в търговския регистър на Република България: а/ когато европейското дружество не притежава собственост върху земеделска земя в Република България; б/ когато европейското дружество притежава собственост върху сгради и други постройки; в/ когато европейското дружество притежава собственост върху земеделска земя в Република България; г/ всички отговори са грешни; 6. Минималната стойност на един дружествен дял в дружеството с ограничена отговорност е: а/ 100 (сто) лева; б/ 1 (един) лев; в/ 10 (десет) лева;

Страница 2

г/ няма изискване за минимална стойност на дружествен дял; 7. От чия компетентност е вземането на решения за

Изтегли целия текст като TXT файл

Как може да се получат отговорите на теста? В този вид е абсолютно безполезен!
Зорница Иванова 16.12.2013 13:10
0
0
отговори
Зорница Иванова

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  04.04.2012 07:24 Видян:  10528

Свален:  197 Рейтинг:  5 от 1 глас

Категория:  Наука

Eтикети:  , , , , , , , ,

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

светлана яначкова
Милка Димитрова