Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен договор за наем

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Днес ……………. година,в гр. София между …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… наричан по-нататък за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” от една страна , …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… наричано по нататък за краткост “НАЕМАТЕЛ”, на основание чл.228 и чл.236 от ЗЗД се сключи следния договор. 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА А.НАЕМОДАТЕЛЯ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащане ползването на собствения си имот: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… наричано по-долу ИМОТЪТ Б.Страните се договарят имота да бъде използван от НАЕМАТЕЛЯ за офис. В.”ИМОТА” се отдава под наем не обзаведен така и НАЕМАТЕЛЯ поема за своя сметка всички ремонтни дейности извършени в имота обект на този договор . 2.СРОК А.Договорът се сключва за срок от 1година,считано от дата 18.12.2007г. И влиза в сила от същата дата като наемът започва да тече от 01.01.2008г. 3.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ А.НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ ежемесечна наемна цена от 400 лева от 1во до 5то число за всеки предходен месец от срока на договора. Б.Плащането се извършва в брой срещу разписка. 4.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ А.Задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ: А.1.Да предоставят на НАЕМАТЕЛЯ ползването на имота,предмет на този договор,в деня на влизането му в сила и да не пречи на това ползване.

Страница 2

А.2.Да заплащат всички дължими местни такси Б.Задължения на НАЕМАТЕЛЯ: Б.1.Да заплаща в срок наемната цена. Б.2.Да върне незабавно ползването на имота на НАЕМОДАТЕЛЯ след изтичане срока на този договор,ако този срок не бъде удължен или не бъде сключен нов договор. Б.3.Да стопанисва имота с грижата на добър стопанин. Б.4.Да извършва поправки на повреди,произлезли от обикновеното ползване на имота,или виновно причинени от него,описани примерно,но не изчерпателно в чл.231 ал.1 от ЗЗД. Б.5.Да заплаща

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  03.04.2012 12:40 Видян:  11646

Свален:  85 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  , , , , , , , , , ,

Лиценз: