Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Курсова работа по статистика

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА
ПО “СТАТИСТИКА”

РАЗРАБОТИЛ: ГЕРГАНА Г. ИВАНОВА Ф. N DM252096 Спец. “ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ”

ПРОВЕРИЛ:
Доц. д-р. В. Павлова

СОФИЯ 2006г.

Страница 2

Зад. 2 / стр. 79 Въз основа на следните данни за оценките на 70 студенти от един поток на семестриалния им изпит по дисциплина Статистика съставете таблица на честотното разпределение и изчислете средния им успех по дисциплината.

оценка 2 3 4 5 6 общо

брой студенти 4 12 30 19 5 70

Табл. 1

І. Съставяне на таблица на честотното разпределение.
1. Относителната честота /р i / се получава въз основа на абсолютната /броят на единиците f i , които притежават дадено значение на признака Х i и образуват съответната група i/, представена в процентно отношение спрямо общия брой на студентите, по формулата 1: /1/ рi =

¥f

fi

=
i

fi n

или р i (%)=

fi .100 n

i=1,2,3,4,5 в тези формули, получаваме

Замествайки реалните стойности от таблица 1 резултатите в 4 и 5 колонка в таблица 2.

2. Кумулативна честота /С i / показва броят на студентите, които имат значения на признака по-малки или равни на определена стойност на Х i /оценка/. Тя се определя по формула 2:
i

/2/

С i = ¥f i
j =1

Кумулативната честота в последния ред е равен на общия брой на студентите, явили се на изпита по статистика, т.е. 70бр.
2

Страница 3

3. Относителна кумулативна честота -С i (%) е в същност получената кумулативна честота изразена в процентно отношение, съответно формула 3:

/3/

i Ci С(%)= .100%= ¥p j (%) n j =1

Използвайки тези формули и заместване с реалните стойности се получава таблица 2.

№ на оценки брой относителен относителен кумулативен кумулативен група студенти дял дял (%) брой дял i X f p p(%) C C(%) 1 2 4 0.057 5.7 4 5.7 2 3 12 0.17 17 16 22.86 3 4 30 0.43 43 46 65.71 4 5 19 0.27 27 65 92.86 5 6 5 0.071 7.1 70 100 общо 70 1 100

Табл. 2 /таблица на честотното разпределение/

От така

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  28.11.2011 09:07 Видян:  4470

Свален:  42 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  , , , , , , ,

Лиценз: